Skip to main content

50 Jaar kynologie in Nederland

Vijftig jaargangen De Hondenwereld, een weergave van de ontwikkeling van de Nederlandse kynologie van vlak na de Tweede Wereldoorlog tot 1995, over tienduizenden pagina's verspreid. Een heerlijke bezigheid om door te nemen, om verzeild te raken in de rashondenliefhebberij van weleer.

Voor het hoofdstuk „Vijftig jaargangen De Hondenwereld in vogelvlucht" moest de inhoud van die verschillende meters aan gebonden jaargangen van ons liifblad teruggebracht worden tot nog geen tweehonderd bladzijden. Constant keuzes maken dus, vaak een frustrerende activiteit.

Ik heb gemeend er goed aan te doen de meeste ruimte te geven aan de eerste decennia na de oorlog, een tijd waarin de Nederlandse kynologie van zo goed als stilstand tot nieuwe bloei kwam. Ruim baan voor de ene primeur na de andere noviteit, die elkaar in sneltreinvaart opvolgden.

In verhouding veel aandacht ook voor de personen die in de vijftiger en zestiger jaren een gezicht gaven aan de Nederlandse kynologie. Respect voor de kynologen die het fundament hebben gelegd voor onze favoriete vrijetijdsbesteding van vandaag de dag, was de drijfveer hiertoe.

Back


Title:
50 Jaar kynologie in Nederland

Language: Dutch

Price:
Out of print