Skip to main content

De Alaska Malamute in Nederland

Het is zo gemakkelijk voor te stellen dat de Alaska Malamute een trouwe schaar aan bewonderaars heeft, gezien zijn werkelijk oogstrelende verschijning, zijn tot de verbeelding sprekende, barre oorsprong, en zijn appèl aan de natuurminnende, sportieve hondenliefhebber — er op uit met slee of kar. Ook in ons land. Desondanks was er geen boek voorhanden dat daar recht aan deed. Tot het verschijnen van 'De Alaska Malamute in Nederland'. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Alaska Malamute Club voor Nederland (AMCN).

Vier auteurs — Erna Epmeijer voorop, Cees Hartveld, Bert-Jan Elferink en Hennie Dubbeldam —vooraanstaand in hun passie voor en kennis van de Malamute, hebben een meer dan waardige invulling gegeven aan het begrip handboek. Zij hebben ervoor gezorgd dat alle facetten van de rasliefhebberij in -De Alaska Malamute in Nederland' zijn samengebracht. Met behulp van mensen uit de AMCN en met Janneke Leunissen-Rooseboom als eindredacteur is er een meer dan verantwoord, afgerond geheel ontstaan.

Voor de doorgewinterde Malamuteliefhebber zal het een uiterst plezierig, aanhoudend besef geven van 'daar was ik bij', 'daar ben ik van' en 'zo is het'. De Malamute-eigenaar die nog in de lente leeft van zijn liefhebberij, zal overstelpt worden door waarlijk een schat aan informatie, noodzakelijk voor een verdere verdieping van de kennis van zijn uitverkoren ras. Verdieping van kennis, meer nog begrip van en voor de Alaska Malamute. Want dat is nodig voor een evenwichtige verhouding tussen eigenaar en Malamute. Als relatieve buitenstaander is dat voor mij de belangrijkste boodschap van deze band. Juist vanwege die combinatie van eigenschappen zoals ik die in de aanhef van dit schrijven aanstipte: een apart mooi ras met een straffe geschiedenis en noest gebruik, wat vraagt om een specifieke attitude van de eigenaar. Zaken die zo moeilijk onder woorden zijn te brengen, maar die uit een veelheid van pagina's van 'De Alaska Malamute in Nederland' blijkt. Voor extra sfeertekening van juist dit begrip, zie de opeenhoping aan fraai, regelmatig letterlijk adembenemend fotomateriaal. Veel lees- en kijkgenot wens ik u toe, met dank aan al degenen die invulling hebben gegeven aan 25 jaar AMCN-geschiedenis, ten faveure van de Alaska Malamute in Nederland.
Bas Bosch

Back


Title:
De Alaska Malamute in Nederland

Language: Dutch

Price:
Out of print