De Chow Chow in Nederland 

Aan een wonderlijke zaak is een einde gekomen. Over een zo intrigerend ras, wiens Nederlandse geschiedenis zo opmerkelijk is, over de Chow Chow bestond geen handboek in onze taal. Nu ligt het er dan: 'De Chow Chow in Nederland'. Hoewel, zo wonderlijk is het niet. De Chow Chow, bijzonder als hij is, heeft nooit het grote publiek aangesproken en Nederland vertegenwoordigt nu eenmaal een klein taalgebied. Met andere woorden: een boek als het onderhavige kan alleen maar tot stand komen als de verschillende partijen vanuit (kynologisch) idealisme zich offers willen getroosten.

'De Chow Chow in Nederland' was er niet gekomen zonder dat soort van inzet van de auteur Janneke Leunissen, en van Rob Brendel, verantwoordelijk voor de lay-out en druk. De samenwerking met hen beiden heb ik als uiterst plezierig ervaren. Een woord van dank moet zeker ook gaan naar Menno en Riet de Jager, die geheel belangeloos hun uitgebreide databank voor dit project hebben opengesteld. En naar Martha Visser, voorzitter van de Nederlandse Chow Chow Club. Zonder haar hulp had dit boek niet in een behoorlijke oplage kunnen verschijnen. Verder mogen niet vergeten worden de tientallen Chowliefhebbers die foto's hebben gestuurd en advertenties hebben geplaatst.

Met vereende krachten dus is het ons gelukt om een rasmonografie te maken die zonder enige twijfel een gewaardeerde plaats zal krijgen in de internationale bibliotheek van de Chow Chow. Iets wat de Chow Chow en zijn trouwe schaar aan liefhebbers in Nederland meer dan verdient.

De unieke plaats die de Nederlandse Chow Chow in de wereld inneemt, was voor mij de belangrijkste drijfveer om dit boek uit te geven. Elke liefhebber droomt ervan dat zijn land een vooraanstaande rol speelt in de verdere ontwikkeling van zijn ras. Wat alleen maar kan met een tot voorbeeld strekkende overgave en gedrevenheid van kynologen. Ons kleine landje met zijn betrekkelijk kleine populatie Chow Chows heeft dat gedurende meerdere decennia reeds laten zien. Denk alleen maar aan de toedichting 'Dutch type' en de wezenlijke bijdrage die Nederland heeft geleverd aan het voortbestaan van de kort-harige vari√ęteit. Maar ook aan de omslag van denken die binnen de kortst mogelijke tijd heeft geleid tot een revitalisering (van het uiterlijk) van de Chow Chow. Dit boek is een eerbetoon aan degenen die daarin rolbepalend zijn geweest.

Back


Title:
De Chow Chow in Nederland

Language: Dutch

Price:
Out of print