100 Jaar Nederlandse Duitse Doggen Club

Het belichten van honderd jaar Duitse Doggenliefhebberij in Nederland betekent per definitie keuzes maken, in eerste instantie afhankelijk van de beoogde omvang van het uiteindelijke resultaat. Binnen het kader, aangegeven door het NDDC-bestuur, heeft Bas Bosch de vrije hand gekregen om dit boek te schrijven en vorm te geven. "Ik heb dat gewaardeerd.
"Voordat er een letter aan het papier was toevertrouwd, heb ik elke nog bewaard gebleven bron bestudeerd. Aan de bibliotheek van de Raad van Beheer en het archief van de NDDC ben ik veel dank verschuldigd, wat dat betreft. Jammer genoeg is er veel verdwenen. Ook dat is sterk van invloed geweest op de keuzes die ik heb gemaakt bij het schrijven van dit werk. "De eerste vijf decennia van de NDDC en haar ras hebben in verhouding de meeste aandacht gekregen. De reden is dat slechts het archief van de NDDC en de bibliotheek van de Raad de bronnen ervan bezitten. De laatste twintig jaar zijn summier behandeld. Het is aan Doggenliefhebbers na ons om die episode in een meer historisch perspectief te plaatsen. "Bij het lezen van deze jubileumuitgave zult u tot de ontdekking komen dat er in principe niet zo veel veranderd is. De reglementen van de sport zijn weliswaar geëvolueerd, maar de regels van het spel zijn dezelfde gebleven. De persoonlijke verwikkelingen binnen de gelederen van de NDDC, zoals in alle verenigingen, volgen elkaar dan ook trouw op. Ik hoop dat u veel genoegen beleeft aan het lezen van 'Honderd Jaar Nederlandse Duitse Doggen Club, 1893 - 1993'."

Contents

 • Voorwoord van het NDDC-bestuur
 • Voorwoord directeur Raad van Beheer
 • "Grusswort" voorzitter DDC en Eu.DDC
 • Ten geleide
 • De oorsprong van de Duitse Dog
 • De geschiedenis van de Duitse Dog en zijn vereniging in Nederland
 • Nederlandse kunstenaars en de Duitse Dog
 • Nederlandse kampioenen
 • Inschrijvingen in het NHSB
 • Voorzitters en secretarissen der NDDC
 • Nederlandse keurmeesters van de Duitse Dog
 • Geraadpleegde literatuur

Back


Title:
100 Jaar Nederlandse Duitse Doggen Club

Language: Dutch

Price:
Out of print