Skip to main content

Hangoren

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Hangoor-fokkersclub.

In 2012 bestond de Hangoorfokkersclub (HC) 75 jaar. Drie kwart eeuw van hoogstaande fokkerij rondom de rassen Engelse Hangoor, Franse Hangoor, Meissner Hangoor en Duitse Hangoor. Gedurende al die jaren en ondanks moeilijke periodes is de Hangoor- fokkersclub een lichtend voorbeeld geweest in het gezamenlijk beleven van een liefhebberij, die tot op de dag van vandaag een echte hobby is gebleven, aangevoerd door begenadigde fokkers en inspirerende keurmeesters. Kameraad- schap wordt met uitnodigende hoofdletters geschreven binnen deze vereniging.
Allemaal redenen voor uitgeverij BBPress om tot een bundeling van dat ‘Hangorenrijk’ te komen, ter viering van het jubileum, zeker, maar meer nog om een degelijk naslagwerk te maken dat een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de instandhouding en verdere verbetering van een cultuurgoed. Een kleine, maar o zo boeiende wereld, die gebezigd wordt door ‘nut en vermaak’ met in de hoofdrol ‘type-rassen bij uitnemendheid’, waaronder ‘de Bulldog onder de konijnen’ en de ‘King of the Fancy’ zelfs, waar met de nodige ‘stalgeheimen’ ‘gestreefd wordt naar beter’ door ‘eerst te bouwen en dan te schilderen’

Inhoud

 • Oorsprong
 • Engelse Hangoor
 • Franse Hangoor
 • Meissner Hangoor
 • Duitse Hangoor
 • Nederlandse Hangoordwerg
 • Keuringen
 • Hangoorfokkersclub
 • Portretten van vooraanstaande fokkers
 • Portretten van vooraanstaande fokker-keurmeesters
 • Standaarden
 • Kleuren

Back


Title:
Hangoren

Language: Dutch

Price:
€ 39,50