Het Hovawart boek

Contents

 • Geschiedenis van het ras
 • Organisatie van de Kynologie
 • Exterieur
 • Gedrag en gedragsbeoordeling
 • Opvoeding
 • Voeding
 • Meest voorkomende gezondheidsvragen
 • Gezondheid; erfelijke aspecten
 • Fokkerij
 • Kleurvererving
 • Geraadpleegde literatuur

Back


Title:
Het Hovawart boek

Language: Dutch

Price:
Out of print